س

شس
1397/7/15 يكشنبه برگزاری نشست معرفی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه شهید مطهری قرچک به همت کتابداران کتابخانه، کتاب «قصه ما مثل شد» با حضور اعضای کودک در کتابخانه عمومی شهید مطهری قرچک معرفی و جمع خوانی شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ به همت کتابداران کتابخانه، کتاب «قصه ما مثل شد» با حضور تعدادی از اعضای کودک در کتابخانه عمومی شهید مطهری قرچک معرفی و جمع خوانی شد.

در ابتدای نشست کتاب «قصه ما مثل شد» نوشته محمد میرکیانی توسط کتابداران کتابخانه معرفی شد سپس «حکایت های موش آهن»، «دهان و دروازه»، «ماهی فروش و شاه»، «هسته زردآلو»، «پسرک تنبل» و «ریسمان شیطان» توسط اعضاء جمع خوانی شد.

گفتنی است ضرب المثل های کتاب مورد توجه و استقبال حاضرین قرار گرفت.

 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 120