1

2

3
گزارش تصویری بازدید حسن خلیل آبادي عضو شوراي شهرتهران از كتابخانه شيخ كليني شهرستان ری كتابخانه عمومی شيخ كليني شهرستان ری میزبان حسن خلیل آبادي عضو شوراي شهر و رييس كميته ميراث فرهنگي شهر تهران در طرح کتابخانه گردی کتابخانه عمومی کشور شد.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 161