یبس
1397/7/15 يكشنبه به همت کتابدار کودک کتابخانه امام علی(ع) شهرستان شهریار برگزار شد: نشست جمع خوانی کتاب «رفتارهای کودک:99نکته مفید» در کتابخانه به همت مینا شاه بازاده کتابدار بخش کودک کتابخانه، کتاب «رفتارهای کودک: 99نکته مفید » با حضور مادران فعال در کتابخانه عمومی امام علی (ع) شهرستان شهریار جمع خوانی شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ به همت مینا شاه بازاده کتابدار بخش کودک کتابخانه، کتاب «رفتارهای کودک:  99نکته مفید...» با حضور تعدادی از مادران فعال در کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهرستان شهریار جمع خوانی شد.

در ابتدای نشست مینا شاه بازاده کتابدار کودک کتابخانه به معرفی کتاب «رفتارهای کودک: 99نکته مفید...» نوشته میشل کندی پرداخت سپس حاضرین به جمع خوانی کتاب پرداختند.

گفتنی است نشست قصه گویی و جمع خوانی کتاب هر هفته در کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهرستان شهریار برگزار شد.

 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 125