ظطز

ظطز
1397/10/19 چهارشنبه با حضور اعضای کودک کتابخانه صورت گرفت: برگزاری نشست قصه گویی و بلند خوانی کتاب در کتابخانه سعدی  نشست قصه گویی و بلند خوانی کتاب برای کودکان در کتابخانه عمومی سعدی شهرستان شهریار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، در ادامه سلسسله نشست های بلند خوانی کتاب برای کودکان، نشست قصه گویی و بلند خوانی کتاب برای کودکان، با حضور تعدادی از اعضای کودک فعال در کتابخانه عمومی سعدی شهرستان شهریار برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال کودکان برگزار شد، کتاب «سروشا فرشته ای دیگر» از داستانهای شاهنامه با بازآفرینی محمدرضا یوسفی و همچنین «داستان حسنی زالزالکی» از هفته نامه نبات برای کودکان قصه گویی و بازخوانی شد.

در ادامه برای اعضای کودک کتابخانه عمومی سعدی ساخت کاردستی کلاه تولد با تم رنگین کمان آموزش داده شد.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 177