طب

طظ
1397/7/15 يكشنبه با مشارکت دانش آموزان دبستان برگزار شد: نشست معرفی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه شهید قنبری به همت علی افسری مسئول کتابخانه، نشست معرفی و جمع خوانی کتاب با مشارکت دانش آموزان در کتابخانه عمومی شهید قنبری رزکان شهرستان شهریار برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ به همت علی افسری مسئول کتابخانه، نشست معرفی آثار «چارلز دیکنز» و جمع خوانی کتاب «آرزوهای بزرگ» و «از آلن جیکوبز بیاموزیم چگونه بخوانیم» با مشارکت تعدادی از دانش آموزان دبستان مادر شاملو رزکان در کتابخانه عمومی شهید قنبری رزکان شهرستان شهریار برگزار شد.

در ابتدای نشست علی افسری مسئول کتابخانه به معرفی و ارائه آموزش های مفیدی درباره خواندن، از کتاب  «لذت خواندن در عصر حواس پرتی» اثر: آلن جیکوبز پرداخت سپس کودکان به جمع خوانی بخش هایی از کتاب پرداختند در ادامه آثار چارلز دیکنز معرفی و بخش هایی از کتاب «آرزوهای بزرگ» توسط حاضرین جمع خوانی شد.

گفتنی است برگزاری نشست های معرفی و جمع خوانی کتاب با بهره مندی از تعالیم کتاب «لذت خواندن در عصر حواس پرتی» از جمله برنامه های کتابخانه عمومی شهید قنبری رزکان است که در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

 

 

 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 139